WCK Logo

Deal1

Osoby zainteresowane przystąpieniem do Stowarzyszenia Wielkopolskie Centrum Klasteringu proszone są o wypełnienie deklaracji członkowskiej umieszczonej w załączniku.

Roczna wysokość składki członka zwyczajnego wynosi 60,00 zł

Roczna wysokość składki członka wspierającego wynosi 600,00 zł


Składki należy wpłacać na nr konta bankowego (mBank): 46 1140 2004 0000 3702 7485 1020

w tytule należy dopisać: opłata za: członek zwyczajny IMIĘ NAZWISKO rok opłaty bądź opłata członek wspierający IMIĘ NAZWISKO / FIRMA / ORGANIZACJA rok opłaty

 

Dla zainteresowanych istnieje możliwość wystawienia noty księgowej.

 

Deklarację członka można złożyć osobiście lub listownie na adres:

Wielkopolskie Centrum Klasteringu

ul. Estkowskiego 6
61-755 Poznań

bądź przesłać skan faxem a oryginał dosłać pocztą:
F: +48 61 852 63 76

 

Informacja

Więcej informacji o członkostwie znajduje się w Statucie (dostępny tutaj).