WCK Logo

19.09.2013 r. Podpisanie deklaracji współpracy z największą organizacją we Francji France Clusters

France Clusters

France Clusters jest największą organizacją klastrową we Francji. Od 15 lat  wspiera sieci zgrupowania konkurencyjności, klastry i klastry terytorialne. Wspiera rozwój sieci małych i średnich przedsiębiorstw, realizuje działania międzynarodowych klastrów zrzeszających MŚP. France Clusters jest inicjatorem wielu działań na rzecz innowacji na rynku, eksportu i konkurencyjności przedsiębiorstw ...Zrzesza sieć klastrów o potencjale 60 000 firm francuskich  i 15.000 jednostek naukowych i IOB.  

Więcej: http://www.franceclusters.fr/

Kontakt:
14, rue Passet - 69007 Lyon
T: +33(0)4 78 54 67 09
F: +33(0)4 72 76 95 07
e-mail: contact@franceclusters.fr

 


01.04.2014 r. Podpisanie umowy o współpracy z Fundacją Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości  z siedzibą w Kaliszu, prowadzącą działania w ramach ośrodka Enterprise Europe Network

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości
Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości od 20 lat inicjuje i realizuje działania na rzecz rozwoju gospodarczego, rozwoju i promocji przedsiębiorczości oraz innowacyjności sektora MSP na terenie Kalisza i subregionu kaliskiego.
Statutowa działalność Kaliskiego Inkubatora Przedsiębiorczości polega w szczególności na doradztwie i szkoleniach, pomocy w transferze i komercjalizacji nowych technologii, pomocy w tworzeniu nowych przedsiębiorstw oraz stymulowania rozwoju już istniejących. Działania realizowane są poprzez wyodrębnione w strukturze organizacyjnej komórki tj.: Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości (FRP), Ośrodek Enterprise Europe Network (EEN) oraz Punkt Konsultacyjny KSU (PK KSU). 

Więcej: http://kip.kalisz.pl/

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości
Kontakt:
ul. Częstochowska 25
62-800 Kalisz

T: sekretariat: +62 764 12 42
T/fax +62 764 50 16
E-mail: sekretariat@kip.kalisz.pl , fundacja@kip.kalisz.pl

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości
Ośrodek Enterprise Europe Network przy Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości tworzy międzynarodową sieć organizacji wspierania mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw powołaną przez Komisję Europejską. Działa globalnie – jest obecny w każdym regionie Unii Europejskiej. Swoje przedstawicielstwa ma również w najważniejszych krajach spoza UE – w Stanach Zjednoczonych, Chinach, Brazylii czy Rosji.
Ośrodek Enterprise Europe Network  to sprawdzony partner lokalnych izb gospodarczych, centr transferu technologii, inkubatorów, parków technologicznych, instytutów badawczo-rozwojowych, agencji rozwoju regionalnego, banków, uczelni lub organizacji pozarządowych.

Więcej: http://kip.kalisz.pl/enterprise_europe_network.html


Kontakt:
ul. Częstochowska 25
62-800 Kalisz
tel. (62) 765 60 58
fax. (62) 767 23 43
e-mail: een@kip.kalisz.pl

 


16.07.2014. Podpisanie listu intencyjnego o współpracy UCAN UNIVERSAL INC. z siedzibą w Kanadzie


UCAN UNIVERSAL INC. Kanada/  UCAN Sp. z o. o. Poland

Kanadyjska spółka UCAN Universal Inc. z siedzibą w Toronto oferuje współpracę i wsparcie w zakresie logistyki, magazynowania, marketingu i handlu elektronicznego polskim małym i średnim przedsiębiorcom, którzy chcieliby rozpocząć/zwiększyć swój eksport do wschodniej Kanady i północno-wschodniej części USA.
UCAN oferuje w pełni zintegrowaną infrastrukturę łańcucha dostaw umożliwiającą import, przechowywanie, transport i dostawę towarów.

Więcej: http://www.ucanuniversal.com/

Kontakt:
UCAN UNIVERSAL INC. Kanada/
55 Browns Line,
Etobicoke, ON M8W 3S2

T: (416) 201-8755
F: (416) 352 5904
Email: ucan@ucanuniversal.com

UCAN Sp. z o. o. Poland
ul. Prusa 2, 00-493 Warszawa
tel. 22 657 04 25