WCK Logo

ARCHIWUM PROGRAMÓW I KONKURSÓW

 pgnig

 

Agencja Rozwoju Przemysłu SA (ARP) ogłasza nabór w ramach otwartych innowacji na rozwiązania adekwatne do wyzwań technologicznych i środowiskowych

Termin zgłaszania propozycji rozwiązań zgodnych z zaprezentowaną tematyką upływa 1 kwietnia 2016 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.- uprzejmie informuje, iż PGNiG S.A. - największa spółka w Polsce zajmująca się poszukiwaniem i wydobywaniem gazu ziemnego i ropy naftowej, we współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Izbą Gospodarczą Gazownictwa ogłaszają nabór w ramach otwartych innowacji na rozwiązania adekwatne do wyzwań technologicznych i środowiskowych dla PGNiG TERMIKA S.A. z następujących obszarów:
Zmniejszenie emisji substancji powstających w procesach spalania do powietrza i środowiska;
Zwiększenie efektywności energetycznej infrastruktury;
Monitoring online sieci ciepłowniczych – inteligentne opomiarowanie i oprogramowanie do prognozowania zapotrzebowania na ciepło;
Efektywne sposoby zagospodarowania produktów odpadowych z procesu spalania, w szczególności popiołów;
Komercyjne sposoby zagospodarowania generowanego w procesie spalania dwutlenku węgla – nowy innowacyjny produkt.
Szczegółowy zakres wyzwań technologicznych znajduje się w regulaminie konkursu.
Celem organizowanego naboru jest wyłonienie podmiotów (start-upów / firm z sektora MŚP), których propozycje rozwiązań najlepiej wpisują się w agendę wyzwań technologicznych i środowiskowych PGNiG TERMIKA S.A., a których rozwiązania są możliwe do demonstracji, pilotażu i/lub komercyjnego wdrożenia do działalności Spółki i zrównoważone w zakresie oferowanej propozycji wartości.

Najciekawsze rozwiązania zostaną zaprezentowane podczas Warsztatów Innowacyjnych Pomysłów w dniu 20 kwietnia 2016 r.
Wszelkie szczegóły oraz regulamin wzięcia udziału w naborze, dostępne są na stronie internetowej:www.ptt.arp.pl/warsztat-innowacyjnych-pomyslow
Osobą do kontaktu jest Pani Agnieszka Jakubiak dostępna pod numer telefonu: 516 176 497, e-mail:agnieszka.jakubiak@arp.pl