WCK Logo

Schemat funkcjonowania Wielopolskiego Centrum Klasteringu

 

RSI – Regionalna Strategia Innowacji

KICK  – Konsorcjum Innowacyjnych Centrów Klasteringu

PK – Punkt Kontaktowy

PK/IK – Powiązanie Kooperacyjne / Inicjatywa Klastrowa