WCK Logo

ARCHIWUM PROGRAMÓW I KONKURSÓW

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2016 rok (wersja nr IV z 14 marca 2016 r.)


Od 4 kwietnia 2016 r. w ramach tzw. „szybkiej ścieżki” mikro-, mali i średni przedsiębiorcy mogą składać wnioski o dofinansowanie badań i prac rozwojowych z programu Inteligentny Rozwój. Nabór potrwa do 29 lipca br. Ich aplikacje zostaną rozpatrzone w ciągu 60 dni.


Więcej informacji o ww konkursie i innych na:  http://www.poir.gov.pl/media/16824/harmonogram_konkursow_na_2016_POIR_wersja4_14032016.pdf