WCK Logo

ARCHIWUM PROGRAMÓW I KONKURSÓW

interregeurope

Drugi nabór projektów Interreg Europa

Do 13 maja br. można składać wnioski o dofinansowanie międzynarodowych projektów w drugim naborze Programu Interreg Europa.


Tematyka programu obejmuje wzmacnianie badań naukowych, rozwój technologiczny i innowacje, zwiększanie konkurencyjności MŚP. Wspierane będą działania służące przejściu na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach oraz służące ochronie środowiska i promowaniu efektywnego gospodarowania zasobami. Interreg Europa wspiera wymianę doświadczeń i pogłębianie wiedzy m.in. wśród instytucji i władz publicznych, podmiotów prywatnych o charakterze non-profit posiadających osobowość prawną z Unii Europejskiej, Norwegii i Szwajcarii. Mogą one współpracować nad wybraną dziedziną polityki (np. tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności, wykorzystanie dziedzictwa kulturowego dla rozwoju ekonomicznego itp.).


Budżet programu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) wynosi 359 mln euro. Wspólny Sekretariat zaleca, by dofinansowanie z EFRR dla projektu wynosiło od 1 do 2 mln euro.  Wsparcie (refundacja), wynosi odpowiednio dla władz i instytucji publicznych do 85%,  a prywatnych podmiotów non profit – do 75% kosztów kwalifikowalnych.  


Wspólny Sekretariat programu (Lille, Francja) przygotował dla wnioskodawców m.in różnorodne narzędzia umożliwiające opracowanie dobrego projektu.  Informacji o programie udziela Krajowy Punkt Kontaktowy Interreg Europa. Dostępne są one także na stronie www.ewt.gov.pl

Źródło: http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86197.asp?soid=9A18C06FC0FB48FCBF330C06F4618B13