WCK Logo

ARCHIWUM PROGRAMÓW I KONKURSÓW

Nabór wniosków w zakresie tworzenia wspólnot wiedzy i innowacji dotyczących żywności i produkcji o wysokiej wartości dodanej

eit-logo-chapo vignette

Europejski Instytut Innowacji i Technologii ogłosił nabór wniosków dla wspólnot wiedzy i innowacji (ang. Knowledge and Innovation Communities – KICs) w dwóch obszarach tematycznych:
     -     Żywność przyszłości – zrównoważone łańcuchy dostaw – od źródła do konsumenta
     -     Produkcja o wysokiej wartości dodanej


Wspólnoty wiedzy i innowacji to prestiżowe i autonomiczne partnerstwa publiczno-prywatne składające się z wiodących uniwersytetów, ośrodków badawczych, przedsiębiorstw i innych podmiotów prowadzących działalność innowacyjną. Mają one zapewnić powiązanie osiągnięć nauki z postępem w gospodarce i umożliwić znalezienie rozwiązań dla wyzwań społecznych poprzez opracowywanie produktów i usług oraz promowanie innowacyjności i przedsiębiorczości.


Pierwsze KICs powstały w 2010 r. i dotyczyły zmian klimatu, technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz zrównoważonej energii. Kolejne dwa partnerstwa – zajmujące się tematyką zdrowia i surowców utworzono w 2014 r. W ich skład wchodzą polskie uczelnie, centra badawcze i przedsiębiorstwa. KICs są współfinansowane w ramach programu Horyzont 2020.
Termin składania wniosków w trwającym naborze mija 4 lipca 2016 r. o godz. 17.00.


Pełna informacja na jego temat znajduje się na stronie EIT http://eit.europa.eu/sites/default/files/EIT%202016%20Call%20for%20KICs%20proposals.pdf


W przypadku pytań -  kontakt z przedstawicielem Biura Wielkopolski w Brukseli – p. Joanną Kubiak pod adresem: joanna.kubiak@wielkopolska.eu.

Źródło: Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli