WCK Logo

ARCHIWUM AKTUALNOŚCI

firm 31312 64d64f big

Upowszechnianie doskonałości i zapewnienie szerszego uczestnictwa to jedna z kluczowych inicjatyw Komisji Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020. Głównym założeniem instrumentu jest pełne wykorzystanie europejskiego potencjału badawczego, a także zadbanie o to, by korzyści z gospodarki opartej na innowacjach były jak największe oraz szeroko rozpowszechniane w całej Unii zgodnie z zasadą doskonałości.

Celem pierwszej sesji brokerskiej dedykowanej wyłącznie tematyce „Widening”, jest zebranie jak największej liczby przedstawicieli instytutów badawczych, jednostek naukowych, uniwersytetów, klastrów oraz wszystkich podmiotów zainteresowanych uczestnictwem w instrumentach Teaming czy Twinnig i utworzeniem międzynarodowych konsorcjów. Będzie to również doskonała okazja, aby wymienić doświadczenia i dobre praktyki związane z akcjami ERA Chairs czy COST oraz otrzymać informacje dotyczące planowanych konkursów.

Sesja brokerska “Upowszechnianie doskonałości i zapewnianie szerszego uczestnictwa” jest wydarzeniem towarzyszącym konferencji WIRE2016 (www.wire2016.eu) , które odbędzie się 8 czerwca br. w godzinach 10:00-17:00 w Muziekgebouw Frits Philips, Brainport Eindhoven, Holandia.


REJESTRACJA
Rejestrować można się pod następującym linkiem:
www.b2match.eu/widespread2016


KONTAKT
Pani Vassiliki Kalodimou: email: vkalodimou@help-forward.gr
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE: ncpwidenet@kpk.gov.pl