WCK Logo

ARCHIWUM Z ŻYCIA KLASTRÓW

TCI

Globalna Sieć Ekspertów na rzecz Konkurencyjności, Klastrów i Innowacji (TCI) prowadzi otwarty rejestr klastrów z całego świata. Koordynatorzy polskich inicjatyw klastrowych mogą skorzystać z okazji umieszczenia informacji na temat swoich klastrów i powiększenia zasobu wiedzy o potencjale klastrów działających w Polsce.


The Global Practitioners Network for Competitiveness, Clusters and Innovation TCI tworzy bazę danych klastrów działających w poszczególnych państwach na świecie. Przewagą nowej globalnej mapy klastrów, w porównaniu do jej starszych odpowiedników np. European Cluster Observatory, jest jej szeroki zakres wykraczający poza dotychczas analizowane kraje Europy. Obecnie TCI uzupełnia dane na temat klastrów z poszczególnych państw.


Światowa mapa klastrów TCI z założenia ma służyć identyfikacji klastrów na wszystkich kontynentach, kojarzeniu partnerów wchodzących w skład klastrów oraz inicjowaniu współpracy w ramach globalnych sieci współpracy. Mapa TCI może być jednym z narzędzi wzmacniających rozpoznawalność polskich klastrów a w przyszłości może stać się platformą współpracy pomiędzy klastrami z Polski i świata, ułatwiając tym samym działania związane z internacjonalizacją.

clustermap

 

Link do bazy: http://www.tci-network.org/initiatives
Źródło: http://www.pi.gov.pl/