WCK Logo

ARCHIWUM PROGRAMÓW I KONKURSÓW

KKK

II Konkurs o status Krajowego Klastra Kluczowego - nabór wniosków do 15 lipca br.
Termin rozpoczęcia i zakończenia : 16.05.2016 - 15.07.2016 r.

W dniu dzisiejszym tj. 16 maja br. Ministerstwo Rozwoju ogłosiło nabór wniosków w Konkursie o status Krajowego Klastra Kluczowego.
Nabór rozpoczął się dzisiaj - 16 maja 2016 r. o godz. 8.30, a zakończy się 15 lipca 2016 r. o godzinie 16.00.


Więcej informacji oraz generator wniosków dostępne są na stronie: https://www.mr.gov.pl/strony/zadania/wsparcie-przedsiebiorczosci/innowacyjnosc/krajowe-klastry-kluczowe/konkurs-o-status-krajowego-klastra-kluczowego/