WCK Logo

ARCHIWUM AKTUALNOŚCI

Medycyna

Pierwsze, branżowe spotkania biznesu, nauki oraz samorządu prezentujące potencjał innowacyjny i wdrożeniowy śląskiej branży medycznej. Wydarzenie to jest częścią IX edycji Międzynarodowych Targów Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG w Katowicach.

Wydarzenie to jest doskonałą okazją do nawiązania współpracy na poziomie międzynarodowym i najbardziej skuteczny sposób, aby zbudować szeroką sieć kontaktów w dziedzinie biznesu i badań. Spotkania skierowane są do przedstawicieli sektora medycznego, ICT, materiałów i nanotechnologii z całej Europy. Do wzięcia udziału w wydarzeniu zachęcamy również przedstawicieli wszystkich klastrów, jego członków i zarządzających, do których skierowana będzie konferencja i warsztaty. Integralną częścią wydarzenia będą również wizyty studyjnew wiodących ośrodkach badawczo-rozwojowych o najwyższym potencjalne w obszarze technologii medycznych w województwie śląskim.
Wydarzenie obejmuje:

  • Konferencję – „Inteligentna Specjalizacja – Medycyna”
  • Warsztaty zarządzania Klastrem
  • Spotkania z inwestorami, partnerami biznesowymi, spotkania brokerskie
  • Wizyty studyjne

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Termin: 14-15 czerwiec 2016
Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach


Informacje te można również znaleźć na stronie: www.medicasilesia.pl

Źródło: www.pi.gov.pl