WCK Logo

ARCHIWUM PROGRAMÓW I KONKURSÓW

Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand - wnioski na rozwój eksportu

14-20

Rodzaje podmiotów mogących ubiegać się o dofinansowanie:
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy.

Branżowe programy promocji, w których udział może zostać dofinansowany w ramach konkursu:
- Sprzęt medyczny;
- Kosmetyki;
- IT/ICT;
- Jachty i łodzie;
- Meble;
- Polskie specjalności żywnościowe;
- Sektor usług prozdrowotnych. 

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów:
1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi
10 000 000 zł
2) zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie wynosi 90 000 000 zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 000 000 zł.