WCK Logo

ARCHIWUM AKTUALNOŚCI

poli mecenat 3

 

Tytuł tegorocznej konferencji to Zarządzanie i Bezpieczeństwo w Łańcuchu Żywnościowym.
Organizatorem konferencji jest Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki Politechniki Łódzkiej a głównym partnerem konferencji Urząd Marszałkowski w Łodzi.

Problematyka konferencji obejmuje: rolnictwo i jego wpływ na środowisko naturalne, produkcję pierwotną i przetwórstwo w łańcuchu żywnościowym, produkt i opakowanie w łańcuchu żywnościowym, procesy logistyczne w łańcuchu żywnościowym, innowacje na rzecz rozwoju łańcucha żywnościowego, standaryzację w produkcji pierwotnej, przetwórstwie i łańcuchu żywnościowym, identyfikowalność w łańcuchu żywnościowym, ekologiczne aspekty w łańcuchu żywnościowym, zarządzanie ryzykiem w łańcuchu żywnościowym, wykorzystanie systemów informatycznych w łańcuchu żywnościowym, techniczne i organizacyjne aspekty w łańcuchu żywnościowym, optymalizację łańcucha żywnościowego.

UCZESTNICTWO W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNE.

21-22 listopada, Politechnika Łódzka

Więcej informacji na: www.icpm-pp.woiz.pl
Kontakt: icpmpp@info.p.lodz.pl