WCK Logo

ARCHIWUM AKTUALNOŚCI

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu, zaprasza funkcjonujące inicjatywy klastrowe z terenu Województwa Wielkopolskiego do udziału w procesie certyfikacji, polegającym na weryfikacji stopnia rozwoju zawiązanego partnerstwa. Celem certyfikacji jest dopasowanie wsparcia realizowanego przez Departament Gospodarki UMWW do poziomów zaawansowania poszczególnych inicjatyw klastrowych. Ponadto planowane jest uszczegółowienie i aktualizacja danych w celu promocji za pomocą strony internetowej www.iw.org.pl.

Nabór wniosków trwa do końca grudnia br.

Organizatorem działania jest Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Do dyspozycji pozostaje Biuro Organizatora znajdujące się w Departamencie Gospodarki: tel.: 61 626 62 40, e-mail: drg.sekretariat@umww.pl

Nabór wniosków trwa do końca grudnia 2016r.

Regulamin Procesu znajduje się na stronie internetowej pod adresem www.iw.org.pl

Pliki do pobrania:

Regulamin_Proces_Certyfikacji.pdf

WNIOSEK_certyfikacja.doc

Źródło: http://iw.org.pl/proces-certyfikacji-inicjatyw-klastrowych-w-wojewodztwie-wielkopolskim/

 

certyfikacja