WCK Logo

Z inicjatywy Dyrektorów wybranych Instytutów Badawczych 02 sierpnia 2012 r. w Instytucie Logistyki i Magazynowania,  odbyło się pierwsze spotkanie jednostek  B+R.  

 

Cele dalszych wspólnych działań jednostek B+R:

- nawiązanie współpracy pomiędzy jednostkami B+R - wspólne badania międzylaboratoryjne;
- budowa laboratorium środowiskowego regionu Wielkopolski (centralny ośrodek / platforma laboratoriów regionu Wielkopolski );
- nawiązanie współpracy z klastrami regionu Wielkopolski (współpraca w ramach Wielkopolskiego Centrum Klasteringu);
- analiza i wykreowanie zaplecza badawczego Wielkopolskiego Centrum Klasteringu;
- stworzenie listy pomysłów badawczych na potrzeby przedsiębiorstw regionu Wielkopolski (będących członkami klastrów);
- przygotowanie wstępnej biznesowej i badawczej oferty Instytutów dla klastrów i przedsiębiorstw; 
- określenie kierunków pozyskiwania środków z funduszy unijnych i krajowych;
- wspólna realizacja projektów jednostek B+R z przedsiębiorstwami;
- opracowanie mapy kompetencji jednostek B+R regionu Wielkopolski;
- promocja środowiska jednostek B+R

 

Termin II spotkania jednostek B+R - 10 września 2012 r. Miejsce spotkania - Instytut Logistyki i Magazynowania