WCK Logo

Artykuły

IV Spotkania Wielkopolskiego Centrum Klasteringu 

Miejsce spotkania: Inkubator  Przedsiębiorczości, ul. Geodetów 1, Leszno 

 

Program spotkania: 

10:00 - 11:45

1. Prezentacja  Leszczyńskich Inicjatyw Klastrowych:
 - Leszczyńskie Centrum Biznesu - Alicja Szczepińska;
 - Leszczyński Klaster Budowlany – Beata Nawrocka;
 - Klaster „Leszczyńskie Smaki” – Dagmara Tkacz;
 - Klaster Poligraficzno-Reklamowy w Lesznie – Cezary Główka.

2. Działanie 1.6 WRPO - relacje ze złożonego wniosku - Anna Połczyńska, ILiM
3. Prezentacja projektu Leonardo da Vinci – Maciej Pietrzykowski, UE, Poznań;
4. Prezentacja instrumentów i narzędzi budowy mapy kompetencji i brokera technologicznego regionu Wielkopolski - Anna Połczyńska, ILiM

11:45 - 12:00 - przerwa

12:00 - 14:00

5. Ankieta - przedstawienie analizy potencjału laboratoriów 6 IB i wybranych klastrów regionu Wielkopolski - Anna Połczyńska, ILiM;
6. Propozycja zorganizowania 2 dniowych warsztatów przez IDEA - Kinga Rycerz, IDEA! Management Consulting Poznań;
7. Dyskusja.

 

Uczestnicy spotkania

1) Maciej Pietrzykowski, Uniwersytet Ekonomiczny, Katedra Marketingu Międzynarodowego, Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej, Poznań;
2) Alicja Szczepińska, Leszczyńskie Centrum Biznesu – inkubator przedsiębiorczości, Leszno;
3) Beata Nawrocka, Leszczyński Klaster Budowlany, Leszno;
4) Marzena Ratajczak, Leszczyński Klaster Budowlany, Leszno;
5) Dagmara Tkacz, Klaster „Leszczyńskie Smaki”, Leszno;
6) Alicja Jankowska, Klaster Poligraficzno-Reklamowy, Leszno;
7) Marek Swojak, Klaster Poligraficzno-Reklamowy, Leszno;
8) Cezary Główka, Klaster Poligraficzno-Reklamowy, Leszno;
9) Agnieszka Bieńczak, Przemysłowy Instytut  Maszyn Rolniczych, Poznań;
10) Maria Szwarc, Wielkopolski Klaster Spożywczy, Poznań;
11) Kinga Rycerz, IDEA! Management Consulting, Poznań;
12) Eleonora Sołtysiak, Wielkopolska Izba Przemysłowo – Handlowa (WIPH), Poznań
13) Jakub Sitek, Wielkopolska Izba Przemysłowo – Handlowa (WIPH), Poznań
14) Eleonora Sołtysiak, Klaster Mebel Design, Wielkopolska Izba Przemysłowo – Handlowa (WIPH), Poznań;
15) Adam Olszewski, Wielkopolski Klaster Teleinformatyczny, Poznań;
16) Anna Połczyńska, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań. 

 

Ustalenia spotkania dot. celów dalszych wspólnych działań IK/PK*:

- Potrzeba stworzenia deklaracji i zbierania podpisów od obecnych i przyszłych uczestników spotkań WCK w celu pozyskania finansowania na konkretne działania przyjęte przez dotychczasowych uczestników WCK;
- Przeprowadzenie rozmów z przedstawicielami PARP i MG w celu uzyskania finansowania na instrumenty i narzędzia budowy mapy kompetencji i Brokera Technologicznego regionu Wielkopolski oraz na inne zadania;
- Proces włączania innych przedstawicieli środowiska społeczno-gospodarczego Wielkopolski do grona uczestników WCK;
- Zgłaszanie klastrów do udziału w projekcie Leonardo da Vinci;
- Organizacja dwudniowych warsztatów podczas których uczestnicy WCK będą mogli pracować nad celami, problemami stojącymi przed klasteringiem w regionie Wielkopolski, nad określeniem współpracy z IB, uczelniami wyższymi itp.  

Warsztaty będą zorganizowane i w całości pokryte w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Terminarz:

1) 15.10.2012 r. – termin podpisania listu intencyjnego/ deklaracji przez przedstawicieli środowiska społeczno-gospodarczego Wielkopolski;
2) 15.10.2012 r. – termin identyfikacji przez koordynatorów Klastrów  komórek badawczych w poszczególnych Klastrach regionu Wielkopolski w celu zebrania listy problemów badawczych poszczególnych firm (cel: przygotowanie pilotażowej usługi oferowanej wspólnie przez kilka laboratoriów  w oparciu o konkretne, zidentyfikowane potrzeby firm);
3) Przełom października i listopada 2012 r. – spotkanie z przedstawicielami PARP i MG – cel: uwzględnienie zadań WCK w budżecie na 2013 r. (organizacja spotkania możliwa po otrzymaniu podpisów przedstawicieli środowiska społeczno-gospodarczego Wielkopolski (patrz punkt 1);
4) Przełom października / listopada 2012 r. – dwudniowe warsztaty członków WCK;

 

Prezentacja koordynatora WCK

 

PREZENTACJE Z CYKLU LIDERZY KLASTERINGU WIELKOPOLSKI


Prezentacja  Leszczyńskich Inicjatyw Klastrowych:

1. Prezentacja Leszczyńskiego Klastra Budowlanego

2. Prezentacja Klastra Poligraficzno-Reklamowego

3. Prezentacja Klastra „Leszczyńskie Smaki”

 

Prezentacje firmy IDEA! Management Consulting Poznań Sp. z o. o.

1. Oferta produktowa firmy IDEA 2012

2. Prezentacja oferty doradczej IDEA

3. Program szkoleń IDEA w ramach których odbędą się dwudniowe warsztaty dla członków WCK (Warsztaty będą zorganizowane i w całości pokryte w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)

{multithumb default}

 

 

       Galeria zdjęć ze spotkania
 mt_gallery:IV Spotkanie WCK