WCK Logo

WCK - LIST INTENCYJNY - TWORZENIE GRUPY INICJATYWNEJ
 

POBIERZ List intencyjny / Deklaracja Członków Grupy Inicjatywnej

Kliknij w link powyżej aby pobrać treść listu intencyjnego / deklaracji członków.

 

Zaprezentowani w Liście Intencyjnym przedstawiciele, będą stanowili tzw. GRUPĘ INICJATYWNĄ mającą na celu powołanie Wielkopolskiego Centrum Klasteringu (WCK), które  będzie skupiała liderów i animatorów wielkopolskiego środowiska klastrowego. 

 

Kilka ważnych informacji:

  

1. Grupa inicjatywna będzie w Liście Intencyjnym przedstawiona w kolejności alfabetycznej. 
2. Podmioty, które zgłoszą/potwierdzą chęć znalezienia się w Grupie Inicjatywnej do 13 października br., muszą do 23 października  br. złożyć podpis. Po tym terminie lista Grupy Inicjatywnej zostanie zamknięta. 
3. Następne (inne) podmioty chcące przystąpić do WCK, będą przystępowały na zasadzie podpisania zwykłej deklaracji, w której będzie odwołanie do treści Listu Intencyjnego podpisanego przez Grupę Inicjatywną. W ten sposób oryginał będzie cały czas w ILiM, a grupa będzie rosła bez przeszkód przez dopisywanie kolejnych podmiotów. Z punktu widzenia nowych członków WCK dokumentem podstawowym będzie deklaracja z załącznikiem w postaci odpisu/kopii  listu.
4.  ILiM prowadzić będzie na bieżąco uzupełnianą listę podstawowych danych o członkach WCK (zakres danych do uzgodnienia), dostępną wszystkim członkom WCK (np na stronie WWW).
5. Na Liście Intencyjnym może składać podpis dowolna osoba, wyznaczona do reprezentowania danego podmiotu. Byłoby wskazane, ażeby podpisująca osoba, nie będąca upoważnioną  do reprezentacji wg KRS, miała pełnomocnictwo od takiej osoby.  

 

25 października br w Warszawie odbędzie się konferencja podsumowująca wyniki przedsięwzięcia PARP pn. „Polskie klastry i polityka klastrowa” . Podczas tej konferencji jesteśmy umówieni z p. Dyrektor PARP-u w celu przedstawienia Grupy Inicjatywnej, idei i założeń WCK. Będziemy chcieli również uzyskać informację nt. możliwości uzyskania finansowania na postawione przez nas cele.