WCK Logo

Spotkanie Grupy Inicjatywnej WCK

22 listopada 2012 r. w Instytucie Logistyki i Magazynowania w Poznaniu odbyło się spotkanie inauguracyjne środowiska klastrowego w Wielkopolsce.

W spotkaniu uczestniczyło ponad 60 osób reprezentujących środowisko gospodarcze, organizacje otoczenia biznesu, instytucje akademickie, jednostki badawcze oraz administrację państwową i regionalną. Wśród gości byli przedstawiciele 19 klastrów funkcjonujących w Województwie Wielkopolskim, reprezentujących różne branże, przedstawiciele 3 jednostek naukowych, 10 Jednostek Otoczenia Biznesu (Fundacji, Parków Naukowo – Technologicznych, Centrum Zaawansowanych Technologii, Izb, Centrum Biznesu, firm doradczych) oraz przedstawicieli  7 Jednostek badawczych.

Podczas spotkania uczestnicy mogli  zapoznać się z celami, założeniami, planami Wielkopolskiego Centrum Klasteringu, dobrymi praktykami w obszarze  ekosystemów klastrowych innych regionów.

Przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (MRR) przedstawił perspektywę finansową 2014-2020 obejmującą wsparcie rozwoju innowacyjności i przedsiębiorczości ze środków UE, przedstawicielka PARP zapoznała wszystkich z rekomendacjami Grupy roboczej ds. polityki klastrowej odnośnie kierunków i założeń polityki klastrowej  w Polsce do 2020 roku. Natomiast przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (UM WW) zapoznali wszystkich z tematem aktywizacji klastrów  na rzecz rozwoju regionu. 

Po zakończeniu wystąpień miał miejsce panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych gości.

Zwieńczeniem spotkania było uroczyste podpisanie listu intencyjnego powołującego Wielkopolskie Centrum Klasteringu. Jego sygnatariuszami zostało 37 jednostek reprezentujących wielkopolskie środowisko społeczne i gospodarcze, które mają współdziałać na rzecz zrzeszonych członków. 

Pobierz skan listu intencyjnego