WCK Logo

SPOTKANIE LIDERÓW ŚRODOWISKA KLASTROWEGO BRANŻY SPOŻYWCZEJ REGIONU WIELKOPOLSKI

Spotkania
 Rezerwacja zakończona
 
0
Termin: 2016-02-19

Data spotkania:19.02.2016r.

Miejsce spotkania: sala 301 (wejście B, od ul. Szyperskiej do Wyższej Szkoły Logistyki)

Godz. spotkania: 11:00 – 13:00

PROGRAM

 

Godz.

Tytuł

Prelegent

Organizacja

11:00 – 11:10

Rozpoczęcie spotkania.

Podsumowanie 2015 r. i plany na 2016 r.

Anna Połczyńska

WCK

11:10 – 11:20

Współpraca międzyklastrowa – przedstawienie założeń współpracy

Marcin Paradowski

mKlaster

11:20 – 11:50

Nowości w świecie nauki

Zbigniew Kęsa,

Joanna Kobus - Cisowska

Przedstawiciele UP, IWNiRZ

11:50 – 12:00

Nowości w środowisku rolniczym

Iwona Kajdan Zesnarska

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu

12:0 - 12:20

Nowy ład. Budowanie marki firm w inicjatywach klastrowych

Iwona Gasińska-Mulczyńska

Design Thinking Poznań

12:20 – 12:40

Konkursy krajowe, międzynarodowe – prezentacja

Piotr Hachuła

ILiM

12:40 – 13:00

Dyskusja, konsorcja projektowe, plany na 2016 r. Podsumowanie

Anna Połczyńska

WCK

Sprawozdanie ze spotkania liderów inicjatyw klastrowych regionu Wielkopolski branży spożywczej

19.02.2016 r.

19 lutego br. w Instytucie Logistyki i Magazynowania miało miejsce spotkanie liderów środowiska klastrowego branży spożywczej.

W pierwszej części spotkania Anna Połczyńska, reprezentantka Wielkopolskiego Centrum Klasteringu podsumowała pracę stowarzyszenia w 2015 r. oraz przedstawiła plany działań na 2016 r.

Marcin Paradowski, przedstawiciel mKlastra wyszedł z propozycją współpracy międzyklastrowej dla firm „klastrowych” w obszarze technologii mobilnych. Zaproponował zorganizowanie wydarzenia na wzór największych międzynarodowych imprez networkingowych, pozwalającego na lepsze poznanie uczestników wydarzenia. Wydarzenie polegać będzie na szybkich, 10 minutowych spotkaniach w celu zapoznania się, przestawienia pokrótce swoich oczekiwań oraz swoich kompetencji. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele firm programistycznych tworzących mKlaster oraz reprezentanci wielkopolskich przedsiębiorstw. Członkowie mKlastra zaprezentują swoja ofertę z naciskiem na innowacyjność, kreatywne podejście do projektów i rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta. Firmy będą mogły dowiedzieć się, w jaki sposób mogą zyskać przewagę konkurencyjną dzięki wykorzystaniu technologii mobilnych.

W dalszej części spotkania dr Joanna Kobus – Cisowska, przedstawicielka Uniwersytetu Przyrodniczego, Katedry Technologii Żywienia Człowieka, przedstawiła aktualnie prowadzone badania, plany oraz wykaz opracowanych i wycenionych przez uczelnię patentów. Bogdan Czemko, Dyrektor Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego zaprezentował Izbę oraz zaproponował różne formy współpracy. Zastępca Dyrektora ds Naukowych, dr hab. inż. Maria Władyka-Przybylak, prof. Instytutu Włukien Naturalnych i Roslin Zielarskich zaprezntowała nowy, innowacyjny produkt - suplement diety wyprodukowany z konopi siewnych "HEMP ELEMENT CBD + CBDA 3%".

Iwona Gasińska-Mulczyńska, właścicielka firmy Design Thinking Poznań zaprezentowała realizowany od dawna z dużym sukcesem projekt – „Nowy ład”. Zaproponowała koordynatorom klastrów budowanie marki dla firm. Na przykładzie pokazała - na czym budowanie marki polega i jakie firma można mieć efekty końcowe z realizacji projektu.                                                                                                                                                                                                                              

Wdrugiej części spotkania Iwona Kajdan Zesnarska, przedstawicielka Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu, zaoferowała współpracę w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, w obszarzeułatwiania transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich czy w obszarze poprawy konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększeniu rentowności gospodarstw rolnych.

Piotr Hachuła z Instytutu Logistyki i Magazynowania, zaprezentował konkursy międzynarodowe w obszarze COSME i CORNET.

Anna Połczyńska, przedstawicielka WCK podsumowała wystąpienia i zainicjowała dyskusję nt. powstania konsorcjów klastrowych i projektowych.

 

 

Terminy


  • 2016-02-19

 

Lista uczestników

 Brak uczestników 
 

Wspierane przez iCagenda